Werkwijze

“Het leven is er om te worden ervaren,
niet om te worden opgelost”

Als verandering in je leven op een bepaald moment belangrijk voor je is begeleid ik je in het realiseren om welke verandering het gaat en in het vormgeven van die verandering. Ik werk vanuit een diep vertrouwen dat we als mens weten wat belangrijk voor ons is en wat het goede is om van daar uit te doen. Ik onderzoeken samen met jou op welke wijze jij jouw gewenste verandering kan realiseren.

Mijn specialisaties zijn:

  • De CSR®-Methode stresspreventie en -interventie
  • Neuro Linguïstisch Programmeren
  • Oplossingsgericht werken
  • Systemisch werken.

Een korte toelichting op deze methodieken vind je onder Yvonne Vermeer.

Om te ervaren wat ik voor je kan betekenen kun je een afspraak maken voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.
In dat gesprek bespreken we welke wens er is en kan je ervaren of ik de juiste coach voor je bent.
Ik maak een inschatting van het aantal sessies en tijdens het coachingtraject zelf bepalen we in overleg wanneer het moment is waarop we de coaching afronden.

Particuliere coaching:
Kennismakingsgesprek                    gratis
Coachsessie (1.5 uur)                        € 120,- incl. Btw.

Zakelijke coaching:
Wanneer een bedrijf of organisatie coaching aanvraagt voor een werknemer, voer ik een vrijblijvend gesprek met degene voor wie coaching wordt gevraagd. In dat gesprek maken we kennis en kijken we samen naar het doel van het traject.

Als er voldoende vertrouwen is, volgt er een doelengesprek met de coachee en de opdrachtgever. Dat gesprek is er op gericht om helderheid te creëren over de verwachtingen van het coachtraject en om de beeldvorming onderling af te stemmen.

Op grond van deze gesprekken maak ik een coachingsvoorstel en de offerte. Aan het eind van het traject kan een evaluatiegesprek volgen met de coachee en de leidinggevende om de opbrengst te bespreken.

Kennismakingsgesprek                   gratis
Een coachingstraject                       de prijs wordt in de offerte voorgesteld.

 Yvonne Vermeer Training & Coaching is lid van het NTI NLP Gilde. Ik werk volgens de richtlijnen van het NTI NLP Gilde, vastgelegd in de etische code.

Andere Coaching

Coaching

Intervisie

Meld je hier aan voor de nieuwsbrief met verhalen, inspiratie en aanbod