Yvonne Vermeer

 Yvonne van Dam-Vermeer (1965).

“We hebben niet altijd invloed op wat er op ons pad komt,
maar wel op hoe we er mee omgaan”

Waar het voor mij om draait is Samenleven en Samenwerken. Niet met de bedoeling om het gladjes te laten verlopen, maar juist het samenleven en -werken met alles er op en er aan. Vanuit het vertrouwen dat we om kunnen gaan met wat er op ons pad komt en met de verschillen die er onderling zijn. Vanuit het idee dat juist die verschillen van meerwaarde zijn en ons de gelegenheid bieden om elkaar te verrijken met onze ideeën, ervaringen en persoonlijke kracht. Met effectieve communicatie als basis.

Teamontwikkeling:
Met team coaching, training en intervisie ondersteun ik teams om hun samenwerking en communicatie te versterken.

Persoonlijke- en professionele ontwikkeling:
Ik verzorg NLP-trainingen en individuele coaching trajecten ter versterking van professioneel- en persoonlijk leiderschap.
Leiderschap zie ik als het om kunnen gaan met wat zich aandient en daarin eigen keuzes kunnen blijven maken vanuit wat jou als mens of professional drijft en vanuit jouw persoonlijke of professionele kracht.

“Het leven is er om ervaren te worden,
niet om te worden opgelost”

De specialisaties die ik daarbij inzet zijn: Deep Democracy, NLP, Oplossingsgericht werken, Systemisch werken en Stresscoaching.

Mijn kracht is vertrouwen geven, vinden wat er speelt en mensen laten luisteren naar zichzelf en elkaar.

Ik train en coach met betrokkenheid, nieuwsgierigheid, liefde en humor.

Over mijn specialisaties:

Deep Democracy is een zienswijze en methode die de onderstroom in groepen zichtbaar en hanteerbaar maakt. Een methode die ruimte biedt om op een constructieve wijze te kijken naar verschillen en conflicten die groepen belemmeren om alles uit een samenwerking (of samenleving) te halen wat er in zit. Het stelt groepen in staat om besluiten te nemen met aandacht en waardering voor alle aanwezige opvattingen, waarbij ook de wijsheid van de minderheid wordt toegevoegd aan een besluit. Daarmee wordt de betrokkenheid, de verantwoordelijkheid, het vertrouwen en de verbinding binnen groepen versterkt. Een zienswijze en methode die ik als zeer waardevol ervaar waar het gaat om het versterken van samenleven en -werken.

De CSR®-Methode stresspreventie en -interventie is een psycho-biologische aanpak voor het begrijpen, diagnosticeren en behandelen van stressgerelateerde problematiek. Behandeling vindt plaats op drie niveaus: lichaam, gedrag en psyche. Als er sprake is van stressgerelateerde problematiek start de CSR®-Methode met aandacht voor het herstel van de fysieke balans. Je kunt hier meer lezen over deze methode. Ik heb me geschoold in deze methode om bij te kunnen dragen aan het werken en leven met energie en vanuit persoonlijke kracht.

Neuro Linguïstisch Programmeren (NLP) geeft veel inzicht in hoe ons gedrag tot stand komt en welke aspecten er een rol spelen in onze communicatie met elkaar en met onszelf. Het is een krachtige methodiek in persoonlijke- en professionele ontwikkeling. Ik houd van het praktische van NLP en van de handvatten die deze methodiek biedt om samenleven en samenwerken te versterken. Bij Basiscursus NLP vindt u meer informatie over NLP.

Oplossingsgericht werken is een methode die bijdraagt aan het realiseren van wat belangrijk voor je is. De energie is gericht op de gewenste situatie i.p.v. op het analyseren van het probleem en op het vinden van vaardigheden, kwaliteiten en ervaringen die bijdragen aan stappen in de gewenste richting. Oplossingsgericht werken is gebaseerd op een groot vertrouwen in het vermogen van mensen om om te gaan met wat er op hun pad komt.

Systemisch werken geeft inzicht in diepliggende dynamieken en patronen die ten grondslag liggen aan ons handelen en ervaren. Diepliggende persoonlijke beelden en ideeën over wie wij zijn t.o.v. anderen, welke plek we onszelf geven binnen verbanden met anderen en hoe we naar onszelf en anderen kijken. Systemisch werk biedt de gelegenheid om beperkende patronen inzichtelijk te maken en ruimte te scheppen voor persoonlijk kracht en groei.

Yvonne Vermeer Training & Coaching is lid van het NTI NLP Gilde. Ik werk volgens de richtlijnen van het NTI NLP Gilde, vastgelegd in de etische code.

Meld je hier aan voor de nieuwsbrief met verhalen, inspiratie en aanbod