Soms even klaar met ‘Succes’ en ‘Geluk’

Een persoonlijke ervaring:

Woorden………………… op het moment duizelt het me. De afgelopen tijd heb ik regelmatig stil gestaan bij de teksten op mijn site. Dat betekent dat ik woorden heb gezocht bij wie ik ben, wat ik doe en waar ik aan bij wil dragen. Als ik de vele marketingtips die ik heb gelezen toe zou passen (en geloof me, daar heb ik op zitten broeden) moet ik me richten op datgene wat ik denk dat mijn doelgroep zoekt.

Dus kwamen er woorden als Geluk, Succes, Effectiviteit, Gezondheid en Productiviteit. En je kunt er zelf ook vast nog wel wat bedenken.

En telkens kwam ik uit op een punt dat ik dacht, dat kan ik nou wel roepen, maar is dat wat ik wil bieden? Geloof ik echt dat het daar om draait?
Het zijn uitkomsten die ik na  trainingen of coaching trajecten vaak terugkrijg en waarvan het ook mijn ervaring is dat training en coaching daar een belangrijke bijdrage aan kunnen leveren. Maar is dat voor mij de kern? Is dat de boodschap die ik wil zenden? Wil je Succes, Geluk, Effectiviteit, Gezondheid en Productiviteit maak dan gebruik van mijn diensten!?

Als ik mezelf zou moeten beschrijven, zie ik mezelf niet direct als Succesvol, Effectief, Gelukkig, Gezond en Productief. Ik ken al deze ervaringen, creëer ze ook, geniet er van als ze er zijn en ik heb een goed oog ontwikkelt voor de momenten waarop ik ze ervaar. Maar ik zie ze niet als wat mij definieert en zelfs niet als datgene wat ik puur nastreef.
In de afgelopen periode heb ik bijvoorbeeld te maken gehad met de kwetsbaarheid van mijn gezondheid en zorg/angst rond de vraag of ik m’n gezondheid (zoals ik het gewend was) nog wel weer terug zou krijgen. Ik heb me bang gevoeld, onzeker, reageerde zeker niet altijd effectief en was regelmatig niet succesvol in het vinden van oplossingen en in het omgaan met de verschijnselen.

Op die momenten kon ik vaak niet zoveel met tips rond het creëren van Geluk en Succes. Ik was er zo nu en dan zelfs behoorlijk ‘klaar mee’, met die termen………
Ze werkten bij mij eerder averechts, omdat ik op dat moment nog bijna schuldig kon voelen over het niet kunnen creëren van Geluk, Ontspanning en Succes. Als kers op de taart kwam dan ook nog de, welbekende, zelfkritiek; dat ik als trainer en coach toch beter zou moeten kunnen……..

Soms speelde het idee dat mijn leven een stuk minder waard was nu ik me met regelmaat ellendig en in de war voelde. En dat idee maakte het uiteraard niet makkelijker en klopte, voor m’n gevoel, ook helemaal niet.

Gelukkig heeft de nadruk, in mijn verschillende opleidingen, niet gelegen op het creëren van Succes en Geluk, maar op het omgaan met álle gevoelens en ervaringen die er zijn, de prettige èn de lastige.

Het is me, door de afgelopen periode, nog meer helder geworden hoe het gericht zijn op geluk en succesvol handelen het proces juist langer kan laten duren. Zo betrapte ik me op de neiging om te zeggen dat het wel meeviel, deed ik me te vaak ‘flink’ voor terwijl ik me niet zo voelde , wilde ik anderen er niet mee lastig vallen en bleef ik mezelf te lang ‘redden’.
Maar ondertussen bleef het nare gevoel, om de eenvoudige reden dat het er was. Pas toen ik het meer ben gaan uiten door het vaker te noemen en soms de emoties maar even op de loop te laten, kwam er beweging, kon ik weer relativeren, zag ik nieuwe mogelijkheden, kwam er opluchting. En daarmee juist weer ruimte voor andere gevoelens, andere zienswijzen en oog voor wat er nog meer was in mijn leven.

En dat is waar het voor mij steeds meer om draait, dat we beide kanten aandacht geven, zodat er sneller beweging komt en ook de gelukkige, succesvolle, effectieve momenten weer in beeld komen en gevoeld kunnen worden. Stomweg omdat die er óók altijd zijn.

De woorden die ik uiteindelijk heb gevonden zijn niet bondig of heel erg helder en waarschijnlijk marketingtechnisch ook niet echt lekker ‘bekkend’. Maar ze staan wel voor waar ik me het meest in herken en aan bij wil dragen……

Kunnen samenleven en samenwerken met álles er op en er aan.

Het draait dus volgens mij niet om het streven naar prettige ervaringen in het leven. Evenals het niet alleen draait om de lastige ervaringen in het leven. Maar om het kunnen (door)leven van beide kanten; omdat ze er beide zijn. Zodat het vertrouwen groeit in dat ze komen èn gaan en we er gesterkt uit kunnen komen.

En dat geldt ook voor werksituaties. Op het moment dat, ook daar, alle kanten belicht kunnen worden in teams, ontstaat er ruimte om te zeggen wat er gezegd moet worden, zodat er optimaal gebruik is van elkaars ideeën en ervaringen. De opleiding Deep Democracy, die ik kortgeleden heb gedaan, is een inspirerende zienswijze en methodiek om met de verschillen om te gaan die er zijn in samenwerking (en samenleving). Het zijn juist die verschillen die kunnen maken dat je met elkaar tot hoogst haalbare oplossingen en ideeën kan komen. Super interessant gedachtegoed voor iedereen die in een team werkt (of in een samenleving leeft….). Ik schrijf daar in het volgende stuk meer over.

Doorleven, en -werken, van beiden kanten. Omdat het één er niet kan zijn zonder het andere……………

Eenheid kan ervaren worden als onenigheid ook wordt uitgesproken.
Geluk onderscheidt zich als ook ongeluk wordt herkend.
Effectiviteit kan groeien als ineffectiviteit bespreekbaar is.
Succes wordt ervaren als mis-lukking er mag zijn.
Vertrouwen kan groeien als wantrouwen kan worden besproken.
Harmonie ontstaat niet als een conflict er niet kan zijn.
Samen zou niet bestaan als alleen er niet was.

Leven (en werken) met alles er op en er aan dus.

Mocht je je niet gelukkig voelen, te veel zorgen maken, onzeker voelen of in de war zijn ergens over………..

Uit je:

Vind een luisterend oor….
….. een sterke schouder
Leun.
Benoem wat je bezig houdt of wat je mist.

 ‘In je’/ ga juist naar binnen:

Trek je terug om er in alle rust naar te kijken.
Laat een ander vragen stellen.
Mediteer.
Stel jezelf (liefdevol) gerust met je eigen-wijsheid.

……. of wat jij dan ook nodig hebt om het voldoende aandacht te geven om beweging te creëren en nieuwe mogelijkheden te zien.

En ja, wat een kunst kan het zijn.
Maar er is veel wijsheid vastgelegd en onderzocht. Daarom houd ik van mijn vak, omdat we kunnen leren en ontwikkelen.

Of, zoals ik René Gudde al eerder heb geciteerd: “Het leven is de moeite waard om er aan te klussen”.

Leeft er bij jou een vraagstuk, waar je meer beweging of rust in wilt brengen? Neem gerust contact met me op voor een vrijblijvend gesprek als je denkt dat coaching daarbij interessant kan zijn.

Meld je hier aan voor de nieuwsbrief met verhalen, inspiratie en aanbod